Mielipidekirjoitus SSS:ssa 01/2017

28.01.2017 15:11

 Jos ja kun – kun ja jos..

nämä sanaparit ovat yleisessä käytössä valmisteltaessa erilaisia uudistuksia. Usein on kysymys asian epävarmasta loppuunsaattamisesta, niin kuin tällä kertaa ”sotesopan” keittämisestä kokoon. Asiaan liittyy todella paljon epävarmuutta ja keskeneräisyyttä ottaen huomioon, että ihanuuden alkamiseen on aikaa enää vajaat kaksi vuotta.
Valinnanvapaus, eri alojen tuottamistavat – mm. lastensuojelu, aikuissosiaalityö, oppilashuolto ja vanhuspalvelut – tässä vain muutamia esimerkkejä.
Kokonaisuutta miettiessä sanapari olisi – kun ja jos.
Mitä meillä Salossa tapahtuu  eri terveysasemilla oleville lääkäreiden vastaanotoille, neuvoloille, suunterveydenhuollolle, muuttuuko apteekkien asema, miten maaseudulla pärjätään, jos terveyspalvelut loppuvat..valinnanvapausko nämä asiat ratkaisee? Miten korvataan kunnille mahdollisesti tyhjiksi jäävät kiinteistöt, on myös hämärän peitossa.
Varmaa on kuitenkin se, että sosiaali- ja terveysalojen yksityiset tarjoajat valmistautuvat täyttäpäätä poimimaan sen makean hedelmän, joka on jo käden ulottuvilla. Salossakin on valmistumassa yksi ja suunnitteilla ainakin kaksi erilaisia tarpeita täyttäviä palveluasumiseen liittyviä kohteita – hyvä näin. Voi vain toivoa, että asiakkailla on riittävät taloudelliset mahdollisuudet ostaa näitä palveluja.

Sotelain voimaantulon jälkeenkin ennaltaehkäisevä työ jää edelleenkin kuntien tehtäväksi. Meillä päättäjinä ei ole kuitenkaan tiedossa, miten Salossa tähän tulevaisuuteen valmistaudutaan. Osa johtavista viranhaltijoista on maakuntatason erilaisissa sotea valmistelevissa työryhmissä, siis oman työnsä ohella. Mistä aika otetaan, kenellä on oikeasti aikaa valmistella kaupunki v. 2018 jälkeiseen menoon – emmekä tarkoita nyt valmisteilla olevaan organisaation muutosta.
Tätä odotellessa.