Blogi

Yleistä pohdintaa

17.08.2018 00:00

Suomen poliittiset puolueet kuvaavat toimintaansa mielellään vastuulliseksi.

Kuntapolitiikoilta ihan oikein vaaditaan tietysti vastuullisuutta niin kuin pitääkin. On myös muita vastuullisuuksia, kuten mm. virkavastuu. Eroavatko nämä vastuut toisistaan, mitä mieltä olette?

Yhteisymmärrys vastuullisuuden tärkeydestä herättää kuitenkin kysymyksiä.

Onko virkamies vastuussa siitä, että jos hän kertoo tiettyjä lukuja tietyistä asioista ja ne eivät kuitenkaan koskaan pääse maaliin vaikkapa tulopuolella, mitä vastuuta siitä pitäisi kantaa..tai jos esim. lautakunta tekee talousarvioon sellaisia esityksiä, jotka vastaavat totuutta, mutta virkamies korjaa luvut sellaisiksi, että päästään lähemmäksi raamia ja loppuvuodesta tehdään lisätalousarvio, moititaan lautakuntaa siitä, että ei ole ollut tarpeeksi tarkka, tarkastuslautakunta ottaa kantaa jne.

Entä puolueet – onko kaikkien puolueiden ideologisessa ytimessä yksi ja sama vastuullisuus..perustuuko se lukuihin, ihmisiin, arvoihin vai mihin.

Ainakin niiden kokemusten perusteella mitä minulla on, voin sanoa, että jos ei ole vallassa olevien puolueiden vastuupolitiikasta samaa mieltä, on väärässä.

Kun vastuullista politiikkaa korostetaan oman puolueen ideologian ytimenä, mennään kuitenkin askel edemmäs ja katsotaan, että vastuullisuus itsessään on jollain tavalla hyvä asia.

Eikö vastuullisuus liity myös toisista ihmisistä huolehtimiseen?

Todennäköisesti vastuullisesta politiikasta puhutaan mielellään siksi, että se herättää positiivisia mielikuvia ja on siksi mukavaa. Vaikka oikeastaan vasta teoissa se vastuullisuus tulee todeksi.

—————

Hallitusaloite

26.03.2018 17:00

Haluan, että hallitukselle tehdään selvitys –

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä, joka on tullut käyttöön 2017 toukokuussa.

Mitä kotihoidon tiimejä on tällä hetkellä toiminnassa ja missä niiden kotipaikat ovat.

Kuinka monta hoitajaa eri tiimeissä on – montako asiakasta/hoitaja.

Miten pitkiksi matkat muodostuvat, jos asiakkaan luona käydään 3 krt/päivä, voiko asiakas
saada varmaa hoitoa välimatkojen takia esim. lääkitykseen liittyen.

Mihin perustuu se, että esim. Ollikkalan tiimin kotipaikka on Halikossa – onko kaikilla autot kulkemiseen, kuinka nopeasti päästään paikan päälle, jos on tarvetta jne.

Mitä säästöjä tästä kaikesta on tullut, jos sitä on haettu tai mitä muuta etua.

 

Marja Ruokonen, Vas.

 

—————

Hallitusaloite

19.02.2018 17:00

Esitän, että kaupunginhallitus antaa Vapaa-ajan sektorille tehtäväksi laatia suunnitelma kulttuurin määrärahojen tarkastelun niin, että tavoitteena olisi määrärahojen lisääminen vuoden 2019 talousarvioon.

Salossa olemme kahden viimeisen vuoden aikana lisänneet tuntuvasti urheiluun resurssia ja nyt olisi mielestäni kulttuurin vuoro. Kuten saimme Salon Seudun Sanomista lukea, panostus kulttuuriin on Salossa todella surkealla tasolla ja kuitenkin meillä on suuri joukko toimijoita, jotka niilläkin vähillä rahoilla ovat saaneet aikaan valtakunnankin tasolla tunnustetun kulttuuri-ilmapiirin ja kaupungissa käy paljon katsojia ja osallistujia ympäri maan.

Suunnitteluun tulisi ottaa mukaan salolaiset kulttuurintuottajat, niin että saadaan kattava näkemys kulttuurin tilasta nyt ja mitä tulevaisuudelta halutaan – ja mitä kaupunki on valmis panostamaan meidän jokaisen täällä asuvan hyväksi, puhumattakaan uusista asukkaista, tämä on tärkeä strateginen linjaus.

 

Marja Ruokonen, Vas

 

—————

Burjettivaltuusto

28.11.2017 17:00

Uusi kaupunginjohtaja ja uusi valtuusto ovat käsittelemässä ensimmäistä budjettiaan.
Muistan sellaisenkin Vasemmistoliiton valtuutetun puheenvuoron, joka alkoi sanoilla, että ”tässä talousarviossa ei ole mitään hyvää muuta kuin punaiset kannet”. Kaikki oli silloin vielä paperiversioita ja eri värisillä kansilla varustettuja. Puheenvuoron piti Soile Nurminen.
Tässä ensi vuoden talousarviossa on kuitenkin hyvääkin, vaikka monista asioista ollaan matkan varrella keskusteltu ja oltu montaa mieltä. Koska pelimerkkejä on rajallinen määrä, sillä on vaikutusta lopputulokseen.

Meitä kannustetaan tekemään arvovalintoja ja pitäisi käydä keskustelua laajalla rintamalla, mutta samalla kehotetaan pysymään raamissa, eikä paranisi valmistelijoitakaan oikein paljon loukata. Ja sitten on vielä ne mustapukuiset miehet, joiden olemassaolosta meitä muistutetaan, vaikka ei olisi varsinaisesti syytäkään.

Hyvinvoiva kuntalainen ja palveluiden saatavuus ovat asioita, jotka meidän on turvattava. Olenkin tyytyväinen, että ennaltaehkäisevä toiminta on otettu vakavasti, esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen tarpeeseen muodostetaan perhetiimi, joka mahdollistaa oikea-aikaisen tuen antamisen. Myös kehitysvammahuoltoa vahvistetaan.
Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen varmasti joudumme lisäämään resurssia, en usko, että nykyisellä henkilökuntamäärällä tulemme suoriutumaan vaatimusten mukaisesti kotona tehtävästä hoitotyöstä.

Johtaminen ja osaava henkilökunta on luonnollisesti iso voimavara. Lomautusaikojen jälkeen on oikein panostaa työhyvinvointiin. Talousarviossa on henkilöstöohjelman aloittamiseen tarvittavat resurssit ja että tämä kattaa koko organisaation päättäjistä työntekijöihin.

Isoja tarpeita ja ongelmiakin ovat sisäilma-asiat ja julkinen liikenne. Miten ne loppujen lopuksi saadaan menemään maaliin oikein, on ainakin minulle vähän hämärän peitossa.

Investoinneissa pääterveysasema, sisäilma-asiat, kouluratkaisut ovat tärkeimpinä listalla..jäänpidätysrakenteista en ole oikein innostunut.

Kaikenlaista kasvua pitää tukea ja meneillään olevassa strategiatyön yhteydessä linjataan se miten taloudessa päästään tasapainoon. Iso asia, oppimisympäristön uudistaminen ja kehittäminen – miten helppoa siitä tulee?..

Elinvoima ja työpaikat – niistä huolehtiminen antaa mahdollisuudet edistää kuntalaisten hyvinvointia, luovat asumismahdollisuudet koko Salossa jne.

Näihin perustehtäviin ja arvoihin meidän on sitouduttava.

—————

Salon Vappu 2017

03.05.2017 17:49

Avauspuheeni vappujuhlassa Salon torilla 2017

 

Arvoisa juhlaväki, hyvät naiset ja herrat, toverit!
 
Tervetuloa jälleen kerran Tänne Salon torille juhlimaan Vappua! Onneksi sääkin näkyy
olevan meidän puolella..
Viime vuoden vappuna elimme eduskuntavaalien jälkeistä aikaa ja tänä vappuna olemme
juuri ohittaneet kuntavaalit. Mitä kaikkea tähän elettyyn vuoden jaksoon on sisältynyt, sen
me kaikki tiedämme – en ryhdy niitä kertaamaan, kaikki olemme hallituksen tekemät
muutokset ja leikkaukset saaneet kokea omassa jokapäiväisessä elämässämme.
Hallituksen elinkaari on edennyt puoliväliriiheen, josta varmaan odotettiin paljon enemmän
kuin mitä sieltä nyt on tullut. Odotettiin, että osaamiseen kuitenkin panostetaan,
perhevapaat uudistetaan ja että kannustinloukkuja puretaan. Ainakin vasemmistolaisesta
näkökulmasta kehysriihen tulokset olivat pettymys: pienet paikkaukset isoihin jo tehtyihin
leikkauksiin eivät muuta tämän hallituksen eriarvoistavan politiikan suuntaa.
Esim. ammatilliseen koulutukseen annettiin nyt 15 miljoonaa – jo aikaisemmin siitä on
leikattu 190 miljoonaa.
 
Opintotukeen suunnattiin 10 miljoonan määrärahalisäys, kun siitä jo aikaisemmin leikattiin
112 miljoonaa. Pitääkö tällaisia pikkurahoja varten olla oikein oma riihi, sillä oikeasti ne
ovat pisara meressä, kun verrataan näihin todellisiin leikkausten loppusummiin.
Perheellisten opiskelijoiden taloudellinen asema on esim. tämän huoltajakorotuksenkin
jälkeen heikompi kuin mitä se oli Sipilän hallituksen aloittaessa.
Sen lisäksi isot uudistukset työllisyyden parantamiseksi ja perhevapaiden uudistamiseksi
jäivät kokonaan tekemättä.
 
Varhaiskasvatusmaksujen pienentäminen on riihen ainoa positiivinen uutinen.
Maksujen alentamisella on oikeasti ja aidosti merkitystä sekä perheiden talouteen että
byrokratialoukkujen karsimiselle. Tämän lisäksi olisi kuitenkin ehdottomasti pitänyt
käynnistää työ perhevapaiden uudistamiseksi tavalla, joka lisää perheiden
valinnanvapautta, helpottaa lapsiperheiden arkea ja myöskin tukee erityisesti naisten
työllistymistä ja työssäkäyntiä.
 
Kuntavaaleissa sote-uudistus oli äänestäjien keskustelun aiheena, mutta kärkiteemaksi ei
noussut esim. vanhustenhoidon ongelmat. Tästä asiasta olisi pitänyt keskustella enemmän
myös Salon kohdallla. Näistäkin palveluista vastuu siirtyy maakuntaan, mutta menee
kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin on selvää, ketkä maakunnissa päättävät
vanhusten asioista ja miten. Vanhuksilla ei ole aikaa odottaa.
Salossa ikäihmisten määrä tulee jo muutaman vuoden aikana nousemaan melko rajusti ja
nyt me tarvitsemme edunvalvojia tekemään heidän puolestaan työtä, että palvelut ovat
mahdollisimman hyvässä kunnossa ja ajoissa. Miten pienellä eläkkeellä oleva vanhus
pystyy olemaan palvelutalossa, kun rahat eivät riitä – laitoshoitoa on ajettu jo vuosia alas,
mutta kotihoidon resursseja ei ole lisätty riittävästi. Vanhusten hoidon kipupisteet ovatkin
nyt kotihoidossa. Kehitys kulkee väärään suuntaan. Hyvin toteutettuna kotihoito voi olla
toimiva vaihtoehto monille vanhuksille. Se vaatii kuitenkin riittävää henkilöstöä, hyvää
johtamista ja töiden organisointia sekä jatkuvaan kehittämistä. Ammattiliitto Superin
jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan kotihoito on kriisissä: hoitajat uupuvat ja moni
harkitsee alan vaihtoa.
 
Salossa on tehty paljon sen eteen, että työttömyys saataisiin vähenemään ja että
elinkeinoelämä elpyisi. Toivottavaa on, että rahalliset satsaukset todella tuovat uusia
työpaikkoja, eikä vain yritykset siirry paikasta toiseen.
Kaikesta huolimatta, vietetään tämä työväen ja ylioppilaiden juhlapäivä tänään ylpeästi ja
nautinnollisesti – meitä jokaista tarvitaan – tarvitaan tervettä järkeä ja inhimillisyys
toteutuu, jos se on kaiken toiminnan lähtökohta.
 
Toivotan itseni ja järjestelytoimikunnan puolesta -
 
Hyvää Vappua Salo!
Arvoisa juhlaväki, hyvät naiset ja herrat, toverit!
 
Tervetuloa jälleen kerran Tänne Salon torille juhlimaan Vappua! Onneksi sääkin näkyy
 
olevan meidän puolella..
 
Viime vuoden vappuna elimme eduskuntavaalien jälkeistä aikaa ja tänä vappuna olemme
 
juuri ohittaneet kuntavaalit. Mitä kaikkea tähän elettyyn vuoden jaksoon on sisältynyt, sen
 
me kaikki tiedämme – en ryhdy niitä kertaamaan, kaikki olemme hallituksen tekemät
 
muutokset ja leikkaukset saaneet kokea omassa jokapäiväisessä elämässämme.
 
Hallituksen elinkaari on edennyt puoliväliriiheen, josta varmaan odotettiin paljon enemmän
 
kuin mitä sieltä nyt on tullut. Odotettiin, että osaamiseen kuitenkin panostetaan,
 
perhevapaat uudistetaan ja että kannustinloukkuja puretaan. Ainakin vasemmistolaisesta
 
näkökulmasta kehysriihen tulokset olivat pettymys: pienet paikkaukset isoihin jo tehtyihin
 
leikkauksiin eivät muuta tämän hallituksen eriarvoistavan politiikan suuntaa.
 
Esim. ammatilliseen koulutukseen annettiin nyt 15 miljoonaa – jo aikaisemmin siitä on
 
leikattu 190 miljoonaa.
 
Opintotukeen suunnattiin 10 miljoonan määrärahalisäys, kun siitä jo aikaisemmin leikattiin
 
112 miljoonaa. Pitääkö tällaisia pikkurahoja varten olla oikein oma riihi, sillä oikeasti ne
 
ovat pisara meressä, kun verrataan näihin todellisiin leikkausten loppusummiin.
 
Perheellisten opiskelijoiden taloudellinen asema on esim. tämän huoltajakorotuksenkin
 
jälkeen heikompi kuin mitä se oli Sipilän hallituksen aloittaessa.
 
Sen lisäksi isot uudistukset työllisyyden parantamiseksi ja perhevapaiden uudistamiseksi
 
jäivät kokonaan tekemättä.
 
Varhaiskasvatusmaksujen pienentäminen on riihen ainoa positiivinen uutinen.
 
Maksujen alentamisella on oikeasti ja aidosti merkitystä sekä perheiden talouteen että
 
byrokratialoukkujen karsimiselle. Tämän lisäksi olisi kuitenkin ehdottomasti pitänyt
 
käynnistää työ perhevapaiden uudistamiseksi tavalla, joka lisää perheiden
 
valinnanvapautta, helpottaa lapsiperheiden arkea ja myöskin tukee erityisesti naisten
 
työllistymistä ja työssäkäyntiä.
 
Kuntavaaleissa sote-uudistus oli äänestäjien keskustelun aiheena, mutta kärkiteemaksi ei
 
noussut esim. vanhustenhoidon ongelmat. Tästä asiasta olisi pitänyt keskustella enemmän
 
myös Salon kohdallla. Näistäkin palveluista vastuu siirtyy maakuntaan, mutta menee
 
kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin on selvää, ketkä maakunnissa päättävät
 
vanhusten asioista ja miten. Vanhuksilla ei ole aikaa odottaa.
 
Salossa ikäihmisten määrä tulee jo muutaman vuoden aikana nousemaan melko rajusti ja
 
nyt me tarvitsemme edunvalvojia tekemään heidän puolestaan työtä, että palvelut ovat
 
mahdollisimman hyvässä kunnossa ja ajoissa. Miten pienellä eläkkeellä oleva vanhus
 
pystyy olemaan palvelutalossa, kun rahat eivät riitä – laitoshoitoa on ajettu jo vuosia alas,
 
mutta kotihoidon resursseja ei ole lisätty riittävästi. Vanhusten hoidon kipupisteet ovatkin
 
nyt kotihoidossa. Kehitys kulkee väärään suuntaan. Hyvin toteutettuna kotihoito voi olla
 
toimiva vaihtoehto monille vanhuksille. Se vaatii kuitenkin riittävää henkilöstöä, hyvää
 
johtamista ja töiden organisointia sekä jatkuvaan kehittämistä. Ammattiliitto Superin
 
jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan kotihoito on kriisissä: hoitajat uupuvat ja moni
 
harkitsee alan vaihtoa.
 
Salossa on tehty paljon sen eteen, että työttömyys saataisiin vähenemään ja että
 
elinkeinoelämä elpyisi. Toivottavaa on, että rahalliset satsaukset todella tuovat uusia
 
työpaikkoja, eikä vain yritykset siirry paikasta toiseen.
 
Kaikesta huolimatta, vietetään tämä työväen ja ylioppilaiden juhlapäivä tänään ylpeästi ja
 
nautinnollisesti – meitä jokaista tarvitaan – tarvitaan tervettä järkeä ja inhimillisyys
 
toteutuu, jos se on kaiken toiminnan lähtökohta.
 
Toivotan itseni ja järjestelytoimikunnan puolesta -
 
Hyvää Vappua Salo!

—————

Salon Vasemmistoliiton teemat Kuntavaaleissa 2017

28.01.2017 15:12

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus – tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta.
Salon Vasemmisto haluaa:
Lasten oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen otetaan taas käyttöön.

 

NUORET – PANOSTUS TULEVAISUUTEEN

Nuoret haluavat osallistua ja harrastaa koko Salon alueella.
Salon Vasemmisto haluaa:
Etsivään nuorisotyöhön ja ongelmien ennaltaehkäisyyn riittävät voimavarat.
Tiloja nuorten toimintaan tulee olla tarpeen mukaan eri puolilla kaupunkia.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Laadukkaat palvelut kaikille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.
Salon Vasemmisto haluaa:
Kaikissa kuntakeskuksissa tasokkaat neuvola- ja terveydenhoitopalvelut.
Erikoissairaanhoito ja päivystys säilytetään nykyisen tasoisena.
Johtoajatuksena julkiset palvelut.

ARVOKAS VANHUUS

Julkinen, valvottu hoito vanhuksille ensisijainen vaihtoehto.
Salon Vasemmisto haluaa:
Riittävä hoitajamitoitus, turvallisuus, kuntoutus. Inhimillisyys.

SIVISTYS

Kulttuuri ja taide – kuntalaisen perusoikeus.
Salon Vasemmisto haluaa:
Kirjastopalvelut laajana koko Salon alueella.
Sivistyspalveluiden vaikutus ihmisten hyvinvointiin on tutkitusti kiistaton.
Sosiaalinen elämä ja kanssakäyminen – osa syrjäytymisen ehkäisyä, jolla on myös taloudellista merkitystä.

KAUPUNGIN PALVELUT

Kaupungin tarjoamat työpaikat ovat iso asia jokapäiväisessä toiminnassa.
Salon Vasemmisto haluaa:
Henkilöstön pitää saada osallistua työnsä kehittämiseen, palvelujen ulkoistaminen ei voi olla ensimmäisenä haettaessa vaihtoehtoja erilaisten palvelujen tuottamiseen.
Kaikki työntekijät ansaitsevat tulla kuulluiksi.

—————

Mielipidekirjoitus SSS:ssa 01/2017

28.01.2017 15:11

 Jos ja kun – kun ja jos..

nämä sanaparit ovat yleisessä käytössä valmisteltaessa erilaisia uudistuksia. Usein on kysymys asian epävarmasta loppuunsaattamisesta, niin kuin tällä kertaa ”sotesopan” keittämisestä kokoon. Asiaan liittyy todella paljon epävarmuutta ja keskeneräisyyttä ottaen huomioon, että ihanuuden alkamiseen on aikaa enää vajaat kaksi vuotta.
Valinnanvapaus, eri alojen tuottamistavat – mm. lastensuojelu, aikuissosiaalityö, oppilashuolto ja vanhuspalvelut – tässä vain muutamia esimerkkejä.
Kokonaisuutta miettiessä sanapari olisi – kun ja jos.
Mitä meillä Salossa tapahtuu  eri terveysasemilla oleville lääkäreiden vastaanotoille, neuvoloille, suunterveydenhuollolle, muuttuuko apteekkien asema, miten maaseudulla pärjätään, jos terveyspalvelut loppuvat..valinnanvapausko nämä asiat ratkaisee? Miten korvataan kunnille mahdollisesti tyhjiksi jäävät kiinteistöt, on myös hämärän peitossa.
Varmaa on kuitenkin se, että sosiaali- ja terveysalojen yksityiset tarjoajat valmistautuvat täyttäpäätä poimimaan sen makean hedelmän, joka on jo käden ulottuvilla. Salossakin on valmistumassa yksi ja suunnitteilla ainakin kaksi erilaisia tarpeita täyttäviä palveluasumiseen liittyviä kohteita – hyvä näin. Voi vain toivoa, että asiakkailla on riittävät taloudelliset mahdollisuudet ostaa näitä palveluja.

Sotelain voimaantulon jälkeenkin ennaltaehkäisevä työ jää edelleenkin kuntien tehtäväksi. Meillä päättäjinä ei ole kuitenkaan tiedossa, miten Salossa tähän tulevaisuuteen valmistaudutaan. Osa johtavista viranhaltijoista on maakuntatason erilaisissa sotea valmistelevissa työryhmissä, siis oman työnsä ohella. Mistä aika otetaan, kenellä on oikeasti aikaa valmistella kaupunki v. 2018 jälkeiseen menoon – emmekä tarkoita nyt valmisteilla olevaan organisaation muutosta.
Tätä odotellessa.

—————

VASEMMISTOLIITTO JÄSENDEMOKRATIAN EDELLÄKÄVIJÄKSI

13.06.2016 19:15

Vasemmistoliiton jäsenet ovat äänestäneet kansanedustaja Li Anderssoninpuolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Puolueen jäsenet antoivat puolueen puheenjohtajasta pidetyssä jäsenäänestyksessä 61,85 prosenttia äänistä Anderssonille. Aino-Kaisa Pekonen ja Jari Myllykoski ilmoittivat vetäytyvänsä puheenjohtajakisasta jäsenäänestyksen tuloksen johdosta.

Jäsenäänestys puheenjohtajasta oli puolueen ensimmäinen, sillä vaikka periaatepäätös jäsenäänestyksen järjestämisestä tehtiin jo vuonna 2010, kahdessa edellisessä puoluekokouksessa on ollut vain yksi puheenjohtajaehdokas. Äänestykseen osallistui melkein kaksi kolmasosaa Vasemmistoliiton jäsenistä.

– Olen erittäin onnellinen ja nöyrä saamastani kannatuksesta jäsentemme keskuudessa. Tämä antaa mahdollisimman vahvan pohjan aloittaa haastavassa tehtävässä. On hienoa, että puheenjohtajan mandaatti annettiin suoraan jäseniltä, sanoo Andersson.

Andersson näkee, että puolueen tulisi kehittää suoraa demokratiaa päätöksenteossaan.

– Vasemmistoliiton tulee olla jäsendemokratian edelläkävijä. Puoluepolitiikan on tulevaisuudessa pyrittävä luomaan keinoja jäsenistölle osallistua suoraan keskeisiin linjavalintoihin ja päätöksiin, Andersson toteaa.

Vasemmistoliiton puoluekokous järjestetään Oulussa 10-12.2016. Yhdistyslaki ei salli sitovaa jäsenäänestystä, joten puoluekokous vahvistaa puheenjohtajan. Tullessaan valituksi, Andersson on yksi Suomen itsenäisyyden historian nuorimmista eduskuntapuolueen puheenjohtajista.

—————

VASEMMISTOLIITTO VALITSI PUOLUEEN PUHEENJOHTAJISTON

13.06.2016 19:14

Vasemmistoliiton tiedote 11.6.2016 Oulun puoluekokouksesta

VASEMMISTOLIITON PUOLUEKOKOUS VALITSI PUOLUEEN PUHEENJOHTAJISTON

Vasemmistoliiton puoluekokous valitsi puolueen puheenjohtajaksi kansanedustaja Li Anderssonin. Käytännössä valinta oli selvä jo tämän viikon alussa, kun Andersson sai yli 60 prosenttia äänistä puolueen jäsenäänestyksessä. Andersson on 29-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Turusta. Ennen eduskuntaan nousuaan hän toimi neljä vuotta Vasemmistonuorten puheenjohtajana.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Hanna Sarkkinen Oulusta, toiseksi varapuheenjohtajaksi työehtosihteeri Juho Kautto Äänekoskelta ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi tutkija Veronika Honkasalo Helsingistä.

—————

SALON VAPPU 2016 – AVAUS

01.05.2016 15:00

Arvoisa juhlaväki, hyvät naiset ja herrat – toverit.

Olemme jälleen tänä aamuna heränneet uuteen vappuaamuun. Jälleen kerran olemme myös kokoontuneet Salon hienolle torille juhlistamaan Vappua, juhlimaan työläisten ja opiskelijoiden kevään yhteistä juhlaa. Mutta minkälaiseen vappuaamuun olemme sitten heränneet?

Onko tässä Vapussa mitään erikoista verrattuna esim. viime vuoteen, eduskuntavaalien jälkeiseen vappuun..vaalitulos oli selvillä, odoteltiin hallitusneuvotteluja ja tietenkin sitä myöden uutta hallitusohjelmaa..

Uusi hallitus rakennettiin suurella kohulla..ja

Mitä sitten olemme saaneet nähdä tämän uuden SSS-hallituksen päätöksien myötä?
Varmaan moni tässäkin joukossa, joka täällä nyt viettää vappua, on saanut henkilökohtaisesti kokea hallituksen leikkaukset, palveluiden supistamiset ja suoranaiset ihmisten kyykyttämiset.

On otettu eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, vammaisilta, sairailta, on ns. kevennetty kuntien velvoitteita – palveluja on pakko vähentää ja kaventaa. Sanotaan, että kyllä jokainen voi vähän tinkiä elintasostaan, että valtion velkaa saadaan aisoihin ja työtä työttömille.
Tottakai jokainen voi tinkiä vähän, mutta jos ei enää ole mistä tinkiä, mitäs sitten tehdään?
Miksi nämä tavalliset ihmiset, jotka ovat näiden leikkausten piirissä, ovat joutuneet maksumiehiksi – siihen on vaikea antaa vastausta. Hallitukselta saa kyllä vastauksen, pitää saada työpaikkoja lisää. Miten?

Asumistukia leikataan, lääkekorvauksia pienennetään, kansaneläkettä alennetaan, taksikorvauksia poistetaan, ruokavaliokorvauksia poistetaan, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan, vanhuspalveluiden henkilöstöä vähennetään.

Koulutuksesta ja tieteestä on vähennetty erittäin paljon, kulttuuri on toisarvoista, teatterit ja muut taidelaitokset ovat saaneet kokea ala-arvoista kohtelua. Suomalainen hyvä yliopisto-opetus ei pysty vastaamaan niihin haasteisiin, joita se ennen on voinut kohdata hyvällä ja korkeatasoisella opetuksella ja tutkimuksella. Tämä kertoo hallituksen linjasta valitettavast vain sen, että lyhytnäköisyys ja vaikutusten arviointi on kaikilla tasoilla jäänyt tekemättä, vaikka asiantuntijat ovat moneen kertaan todistaneet, että nämä ratkaisut ja leikkaukset ovat vääriä.

Ajatellaan sitten sitä, mitä olemme saaneet kuulla mediassa niiltä johtavilta poliitikoilta, jotka nyt johtavat meidän Suomeamme..

Valtionvarainministeri  Stubb: sydän huutaa Thathcerin linjalle
Timo Soini: julisti olevansa republikaani, eli hän samaistuu vahvasti Yhdysvaltain oikeistoon
 

Ja vielä –

Anne Berner..istunut veroparatiisiyhtiön hallituksessa
Aleksander Stubb..valehteli hallintarekisterin lausunnoista eduskunnassa
Pääministeri Sipilä..piilotti omaisuutensa vakuutuskuorijärjestelyillä
Ministeri Toivakka..vastuussa verosuunnitteluyhtiön perustamisesta, valehteli aiheesta televisiossa

Onko nykypolitiikan meno sellaista, että jos kaikki vuoronperään pyytävät kyselytunnilla vuoronperään anteeksi, niin sillä sitten asiat on kuitattu..että ollaan niin kuin seuroissa, jossa synnit saa anteeksi pyytämällä..ja sitten vielä annetaan ristiin kaikille kaikki tuki ja luottamus – vuoronperään.

Vielä on pakko kysyä sitä, että miten nämä kaikki leikkaukset ja palveluiden yksityistämiset edistävät työllisyyttä – itse arvelen, että ostovoima vaan heikkenee ja pienyritykset joutuvat vaikeuksiin ja verotulot vähenevät – työttömyys on kuitenkin koko ajan nousussa ja mikä vaarallisinta, pitkäaikaistyöttömyys on suurta ja joka päivä käydään yt-neuvotteluja ympäri Suomen. Mistä ne työpaikat otetaan? Mitä vientiteollisuutta me nyt sitten pönkitämme tai voisimme edesauttaa..

kyllä hallituksen uskottavuus on aika minimissä – olet sitten mistä puolueesta tahansa.

Vielä muutama sana suuresta uudistuksesta, nimittäin Sotesta.

Olen melkein sataprosenttisen varma, ettei edes kolme ässää tiedä, miten tämä operaatio viedään maaliin ja mitkä vaikutukset sillä pitkässä juoksussa on suomalaisten elämään. Ihminen itsessään on unohtunut ja poliittiset ja kaupalliset päämäärät ovat ykkösenä.

Keskusta ajaa maakuntamallia ja itsehallintoalueita, (heidän suuri päämääränsä jo vuosia) kokoomus palveluiden yksityistämistä (vuosikymmenten päämäärä) ja perussuomalaiset eivät aja mitään, he menevät vaan vipuun.

Hallituksen ja suurten terveyspalveluiden tuottajien (jotka maksavat veronsa ulkomaille ja omistajatkin ovat muista maista) suulla olemme saaneet kuulla, että tämä uudistus tehdään julkisten menojen leikkaamiseksi.
Mutta tästä bisneksestä suuret pääomapiirit, sijoittajat ja muut rahalla pelaajat tulevat keräämään ne miljardit, jotka kaivetaan meidän tavallisten ihmisten taskuista.

Uskooko joku oikeasti, että suuri ulkoistaminen säästää julkisia menoja? Eikö julkisen vallan tule aina kuitenkin taata sosiaali- ja terveyspalvelut? Kyllä veronmaksajat viime kädessä maksavat palvelut, ostetaan tai tuotetaan ne sitten missä tahansa.

Tällaista siis tänä vappuna, aikaa ei ole mennyt kuin muutama kuukausi, mutta varmasti epävarmuus tulevasta, eriarvoisuus ja ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt.

Mutta Vappua ei ole vielä onnistuttu lopettamaan!

Järjestäjien ja omasta puolestani toivotan teille kaikille oikein hyvää ja punaista Vappua.

—————