Salon Vasemmistoliiton teemat Kuntavaaleissa 2017

28.01.2017 15:12

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus – tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta.
Salon Vasemmisto haluaa:
Lasten oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen otetaan taas käyttöön.

 

NUORET – PANOSTUS TULEVAISUUTEEN

Nuoret haluavat osallistua ja harrastaa koko Salon alueella.
Salon Vasemmisto haluaa:
Etsivään nuorisotyöhön ja ongelmien ennaltaehkäisyyn riittävät voimavarat.
Tiloja nuorten toimintaan tulee olla tarpeen mukaan eri puolilla kaupunkia.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Laadukkaat palvelut kaikille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.
Salon Vasemmisto haluaa:
Kaikissa kuntakeskuksissa tasokkaat neuvola- ja terveydenhoitopalvelut.
Erikoissairaanhoito ja päivystys säilytetään nykyisen tasoisena.
Johtoajatuksena julkiset palvelut.

ARVOKAS VANHUUS

Julkinen, valvottu hoito vanhuksille ensisijainen vaihtoehto.
Salon Vasemmisto haluaa:
Riittävä hoitajamitoitus, turvallisuus, kuntoutus. Inhimillisyys.

SIVISTYS

Kulttuuri ja taide – kuntalaisen perusoikeus.
Salon Vasemmisto haluaa:
Kirjastopalvelut laajana koko Salon alueella.
Sivistyspalveluiden vaikutus ihmisten hyvinvointiin on tutkitusti kiistaton.
Sosiaalinen elämä ja kanssakäyminen – osa syrjäytymisen ehkäisyä, jolla on myös taloudellista merkitystä.

KAUPUNGIN PALVELUT

Kaupungin tarjoamat työpaikat ovat iso asia jokapäiväisessä toiminnassa.
Salon Vasemmisto haluaa:
Henkilöstön pitää saada osallistua työnsä kehittämiseen, palvelujen ulkoistaminen ei voi olla ensimmäisenä haettaessa vaihtoehtoja erilaisten palvelujen tuottamiseen.
Kaikki työntekijät ansaitsevat tulla kuulluiksi.