Terveyskeskusmaksujen poistaminen

03.09.2018 17:00

Salon kaupungin valtuusto 03.09.18

 

Yksi Vasemmistoliiton kärkihankkeista on juuri terveyskeskusmaksujen poistaminen ja niiden perinnästä luopuminen.
Ko. valtuustoaloitteessa mainitaan aivan oikein kaikki ne asiat ja perustelut, joilla terveyskeskusmaksut voitaisiin poistaa.

Salon Vasemmistoliiton valtuutetut ovat vuosien varrella esittäneet samaa asiaa muille puolueille talousarvioneuvotteluissa, mutta kuten tiedämme, yksimielisyyttä ei ole syntynyt. Olemme kuitenkin olleet mukana siinä, että palvelumaksujen nousua on saatu hillittyä, eivätkä ne ole niin korkeat kuin mitä valtioneuvoston ohjeistetut prosentit ovat.

Onneksi tässä salissa on muitakin puolueita, jotka ovat halunneet samaa asiaa.

Salon Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö on käsitellyt aloitetta ja tullut siihen tulokseen, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista asiaa saada positiiviseen päätökseen. Kokonaiskustannuksiltaan 3 milj. euron taso on liian iso, ja se aiheuttaisi varmasti muiden palvelumaksujen nousun, toimintojen supistamisia ja ehkä lakkautuksiakin. Korotuksia jo esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä. Siihen pystymme toivon mukaan vielä vaikuttamaan neuvotteluissa.

Viime viikkojen tiedot veromätkyistä, koulujen tulevista investoinneista, jotka joudutaan tekemään velkarahalla, Kiky-sopimuksesta tulevat miljoonamaksut ja monet muut haastavat tilanteet tulevat olemaan päättäjille vaikeita.
Kenenkään päättäjän päämäärä ei varmaankaan ole se, että esim. henkilöstöön kohdistuisi sellaisia paineita, joita lomautukset aiheuttivat muutama vuosi sitten.

Ajattelen niin, että vaikka puolueet valtakunnallisesti ajavat erinäisiä asioita ja ne luonnollisesti levittäytyvät myös kuntiin ja kaupunkeihin, niinkuin oikein onkin, mutta olosuhteet tulee myös huomioida, esim. missä taloudellisessa tilanteessa kunnissa tehdään työtä asukkaiden hyväksi eikä kaikkia tavoitteita ole mahdollista toteuttaa.