Yleistä pohdintaa

17.08.2018 00:00

Suomen poliittiset puolueet kuvaavat toimintaansa mielellään vastuulliseksi.

Kuntapolitiikoilta ihan oikein vaaditaan tietysti vastuullisuutta niin kuin pitääkin. On myös muita vastuullisuuksia, kuten mm. virkavastuu. Eroavatko nämä vastuut toisistaan, mitä mieltä olette?

Yhteisymmärrys vastuullisuuden tärkeydestä herättää kuitenkin kysymyksiä.

Onko virkamies vastuussa siitä, että jos hän kertoo tiettyjä lukuja tietyistä asioista ja ne eivät kuitenkaan koskaan pääse maaliin vaikkapa tulopuolella, mitä vastuuta siitä pitäisi kantaa..tai jos esim. lautakunta tekee talousarvioon sellaisia esityksiä, jotka vastaavat totuutta, mutta virkamies korjaa luvut sellaisiksi, että päästään lähemmäksi raamia ja loppuvuodesta tehdään lisätalousarvio, moititaan lautakuntaa siitä, että ei ole ollut tarpeeksi tarkka, tarkastuslautakunta ottaa kantaa jne.

Entä puolueet – onko kaikkien puolueiden ideologisessa ytimessä yksi ja sama vastuullisuus..perustuuko se lukuihin, ihmisiin, arvoihin vai mihin.

Ainakin niiden kokemusten perusteella mitä minulla on, voin sanoa, että jos ei ole vallassa olevien puolueiden vastuupolitiikasta samaa mieltä, on väärässä.

Kun vastuullista politiikkaa korostetaan oman puolueen ideologian ytimenä, mennään kuitenkin askel edemmäs ja katsotaan, että vastuullisuus itsessään on jollain tavalla hyvä asia.

Eikö vastuullisuus liity myös toisista ihmisistä huolehtimiseen?

Todennäköisesti vastuullisesta politiikasta puhutaan mielellään siksi, että se herättää positiivisia mielikuvia ja on siksi mukavaa. Vaikka oikeastaan vasta teoissa se vastuullisuus tulee todeksi.